Türkiyede ilk defa Windows ortamında MMO/352 Kalorifer Tesisatı proje hazırlama teknik esasları yayınlarında geçen yöntemleri kullanır.

 • Türkiyede ilk defa Windows ortamında MMO/352 Kalorifer Tesisatı proje hazırlama teknik esasları yayınlarında geçen yöntemleri kullanır.
 • Türkiyedeki il ve yörelerin hesap değerleri kütüphanesi
 • Kalorifer Tesisatı projesi hazırlanması için mimari çizimi bir kaç tuş ile otomatik olarak temizler.
 • Hesap ve tasarım usullerini bünyesinde birleştirerek kesintisiz tasarım yapılmasını sağlar.
 • SI birim sisteminde tasarım imkanı, hesap için gerekli tüm verileri oluşturur ve kullanılmasını sağlar.Türkiyede ilk defa Windows ortamında hazırlanan e-Hvac Mekanik Tesisat Tasarımları program paketinin bir modülüdür.
 • MMO/352 nolu Kalorifer Tesisatı yayınındaki yöntem ve usulleri barındırır. Türkiyenin şehir ve yörelerine göre TS 2164 standardında dış hava dizayn değerleri kütüphanesi bulunur.
 • Dizayn değerleri ve K Değerinin tanıtılması sonrasında mimari çizim üzerinden ısı kaybı, radyatör seçimi hesapları için veri oluşturur.
 • Mahal etiketleri oluşturabilir, bu etiketleri röper noktalarına bağlıyarak bir çizimi birden fazla mahalin tasarımında ve hesaplamasında kullanabilir.
 • Tasarım sırasında gerekli hesaplar için MTH modüllerini otomatik olarak kullanabilir.
 • Radyatör ve diğer tüm cihazların seçimi ve çizimini tasarıma dahil edilir.
 • Aktif komutlar sayesinde kolonlu, kat kollektörlü sistemleri otomatik olarak tasarlar, tasarıma dahil edilmesi gereken cihazları otomatik seçer ve çizime ekler.
 • Aktif komutlar sayesinde kolon şemaları tek tuş ile hazırlanır, kat planları ve kolon şemalarından keşif ve metraf hazırlar.
 • Dizayn bilgileri ve K değerlerinde yapılacak değişiklikler sonucunda ısı kaybı hesabının, radyatör seçiminin ve borulamanın sonuçları ve tasarımları otomatik olarak değiştirilir.
 • Dizayn bilgileri, ısı kaybı listesi ve çizelgesi çıktıları verir. Bu çıktılar sayesinde hesaba konan tüm değerler kontrol edilmiş ve göz önünde bulundurulmuş olur. Çıktılardaki kesinlik ile ısıtma tesisatı tasarımına ve ısıtıcı seçimine kolaylık sağlar.
 • Özellikle proje tasarımcıları ve taahhüt firmalarının yararlanacağı bir programdır.
 • MTH paketi içindeki Isı Kaybı Hesabı, K değeri ve Radyatör Fan-Coil seçimi programlarıyla birlikte kullanıldığı gibi paket haricinde tek olarakta hizmet verebilir.
 • Kullanım kitabı, konuya hassas yardım dosyaları, detaylı hazırlanmış örneklerle zenginleştirilmiş öğreticisi ile kullanımı ve hesap metodlarının kolay öğrenimini sağlar.
 • CD içerisindeki kur programı ile bilgisayarınıza zahmetsizce kurulur.
 • Şimdi hesaplı fiyatları ve fırsat paketleri ile e-Hvac bayilerinde..