'' TS825 normunda ısı yalıtım formu ile birlikte, ısı iletim katsayıları hesabını, buhar geçiş ve yoğuşma hesaplarını çok kolay, zahmetsiz ve kesin olarak projelerinize dahil eder ''

 • Türkiyede ilk defa Windows ortamında TS 825 ısı yalıtım formu standardında. TS Standardında yapı malzemeleri kütüphanesi.
 • Kütüphanesine sınırsız sayıda malzeme ekleme imkanı.
 • Hesabın yapılacağı şehirin bulunduğu ısı bölgesine göre yapı bileşenlerinin uygunluk kontrolü.
 • Isı kaybı dosyasını referans alarak, tek tuşla TS 825 Isı yalıtım formu hazırlama.
 • Pencere, kapı gibi bileşenler için listeden seçim imkanı, ısı kaybı ve ısı yükü hesabı için gerekli değerlerin tayini.
 • Isı kaybı ve Isı yükü programlarında kullanılmak üzere dosya çıktısı.
 • K değerleri hesabı ve sçimleri, K değerleri listesi ve ısı yalıtım formu yazıcı dökümü.
 • Türkiyede ilk defa Windows ortamında hazırlanan MTH Mekanik Tesisat Hesapları program paketinin bir modülüdür.
 • Özellikle proje tasarımcıları ve taahhüt firmalarının yararlanacağı bir programdır.
 • Paket içerisinde Isı kaybı ve Isı yükü programlarıyla birlikte kullanılabildiği gibi paket haricinde tek olarakta hizmet verebilir.
 • Isı kaybı ve Isı yükü programlarının kullanabileceği dosyalar hazırlar.
 • Pencere ve kapı değerleri seçimlerinde ısı yükü programına yönelik pencere ve kapı gölge durumu, cam tipi, vs.seçimine imkan verir.
 • Hesap sırasında kullanılan yapı bileşenlerinin özellikleri tek tuş ile değiştirilebilir. Yeni değerler ve elemanlar eklenebilir.
 • Dizayn bilgilerinden hesap yapılan şehir seçilerek hesaplanan ısı iletkenlik değerlerinin belirlenen ısı bölgelerine göre uygunluğu hesap sırasında izlenebilir.
 • Isı kaybı ve ısı yükü programlarında kullanılmak üzere pencere ve kapı uzunluki genişlik ve fuga değerlerini saklar.
 • Türkiyede merkezlerin dış hava dizayn değerlerini içerir. Bu verilere ekleme yapılabilir silinebilir ve değişiklik yapılabilir.
 • Önceden tanımlanmış değerlere göre ısı kaybı programı dosyalarını kullanarak ısı yalıtım formu hazırlayabilir, seçilen ısı bölgesi değerlerine göre yapılan ısı kaybı hesabının uygunluğunu kontrol eder. Yazıcıdan ısı yalıtım formu dökümü alır.
 • Hesap sırasında veya hesaptan sonra hesabı yapılan dosyaların hesap dökümleri veya hesap listesi dökümleri yazıcıdan alınabilir.
 • Kullanım kitabı, konuya hassas yardım dosyaları, detaylı hazırlanmış örneklerle zenginleştirilmiş öğreticisi ile kullanımı ve hesap metodlarının kolay öğrenimini sağlar.
 • CD içerisindeki kur programı ile bilgisayarınıza zahmetsizce kurulur.
 • Şimdi hesaplı fiyatları ve fırsat paketleri ile MTH bayilerinde..