'' TS825 normunda ısı yalıtım formu ile birlikte, ısı iletim katsayıları hesabını, buhar geçiş ve yoğuşma hesaplarını çok kolay, zahmetsiz ve kesin olarak projelerinize dahil eder ''

 • Türkiyede ilk defa Windows ortamında Ashrae’nin tavsiye ettiği, eşdeğer sıcaklık farkı yöntemine göre hesap
 • Dünya üzerindeki büyük şehirler ve Türkiyedeki il ve yörelerin hesap değerleri kütüphanesi
 • İç yükleri oluşturan;insan yükleri, aydınlatma yükleri, elektrikli cihazlar, enfitrasyon hesaplarının detaylı analizi.
 • Isı kaybı hesabı dosya çıktıları ve k değeri hesabı dosya çıktılarını paylaşabilme.
 • Aktif komutlar sayesinde bir veya bir kaç tuş ile mahal ve kat kopyalama, mahal ve bina çevirme, mahal, kat simetriği alma işlemleri.
 • Hesap sonrasında oluşan yüklerin grafiksel olarak izlenebilmesi ve yazıcı çıktıları.
 • Isı kazancı özet ve detaylı yazıcı çıktısı, ısı kaybı özet yazıcı çıktısı, Bölge yükleri ve iç hava değerleri yazıcı çıktısı, Dizayn bilgileri listesi çıktıları.
 • Dünya şehirleri ve Türkiyenin şehir ve yörelerine göre TS 2164 standardında dış hava dizayn değerleri kütüphanesi bulunur.
 • Dizayn değerleri ve K Değerlerinin tanıtılmasın sonrasında mahal içerisindeki yapı bileşenleri, aydınlatma, insan, elektrikli cihazlar seçilerek hesap yapar.
 • Türkiyede ilk defa Windows ortamında hazırlanan MTH Mekanik Tesisat Hesapları program paketinin bir modülüdür.
 • Mahal için seçilen bileşenlerin K Değerleri hesaba bir pencereden tanıtılır yada K Değeri programı olan kullanıcılar dosya yolu göstererek tanıtılır.
 • Mahal içerisindeki insan, aydınlatma, elektrikli cihazlar ve enfiltrasyon yükleri seçeneklerden işaretlenerek çabuk ve kolay bir biçimde mahale dahil edilir.
 • İç yüklerin hangi saatlerde, hangi yüzdeliklerle kullanıldığının bir pencere yardımı ile saatlere göre yazma imkanı
 • Bölge (Zone) tesisat özellikleri penceresi yardımı ile bölge içerisine seçilen mahallere ortak tesisat havası değerleri tanımlama imkanı.
 • Mahal ve kat mimarileri benzer olması durumunda program içerisinde bulunan ve hesabın yapılmasını bir hayli kolaylaştıran aktif komutları ile mahal veya katın başka kotlara kopyalanması, taşınması, farklı yönlere çevrilmesi ve simetrik alınması (aynalama) işlemlerini yapılması
 • Aktif komutlar sayesinde toplu konutlar, iş merkezleri, otweller, benzer kat ve mahalleri olan yapıların hesapları çok kısa sürede tanımlanır.
 • Dizayn bilgileri, ısı kazancı, ısı kaybı listesi ve çizlgesi çıktıları verir. Bu çıktılar sayesinde hesaba konan tüm değerler kontrol edilmiş ve göz önünde bulundurulmuş olur. Çıktılarda ki kesinlik ısıtma-soğutma tesisatı tasarımında ve ısıtıcı-soğutucu seçiminde kolaylık sağlar.
 • Paket içerisinde K Değeri, Hava Kanalı kesiti, Psikrometrik program ve Radyatör Fan-Coil seçimi programlarıyla birlikte kullanıldığı gibi paket haricinde tek olarakda hizmet verebilir.
 • Özellikle proje tasarımcıları ve taahhüt firmalarının yararlanacağı bir programdır.
 • Kullanım kitabı, konuya hassas yardım dosyaları, detaylı hazırlanmış örneklerle zenginleştirilmiş öğreticisi ile kullanımı ve hesap metodlarının kolay öğrenimini sağlar.
 • CD içerisindeki kur programı ile bilgisayarınıza zahmetsizce kurulur.
 • Şimdi hesaplı fiyatları ve fırsat paketleri ile MTH bayilerinde..