Mühendislik Hesapları, Proje Tasarımı

Yağmur Suyu Tesisatı..

Merhaba arkadaşlar;

Yağmur suyu tesisatı, mekanik tesisatın en az önem verilen konularından olmasına rağmen, projelendirilen yapının tipine bağlı olmakla beraber, her zaman dikkatlice göz önünde bulunsurulması gereken bir hususdur. Yüksek ama kat alanı fazla olmayan binalarda, çatı ve teraslarda oluşacak yağmur suyu gider miktarından çok taşınması gereken kot farkından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabiliyorken, tek katlı ama yayvan tabi edilen fabrika, depo, açık alan, vs. gibi yapı tiplerinde ise en az kanalizasyon sistemi kadar önem kazanıyor, son zamanlarda çevreci yaklaşımlar doğrultusunda yağmur suyunun toplanıp, gerekli arıtma işlemlerine tabii tutularak geri kazanılmasıda bir başka uygulama alanı olarak karşımıza çıkıyor.

Yağmur suyu tesisatında özellikle çatı ve balkonlar yağmur suyu hesabında efektif alan olarak dikkate alınmalıdır. Çatı ve balkon yağmur suyu hatlarına kesinlikle iç tesisata ait bağlantılar yapılmamalıdır.

İzmir ve kuşağında bulunan iller için literatürde yağmur suyuna maruz alanın bir metrakaresi için 0.75 cm2 yağmur suyu gideri projelendirilmesi istenmektedir, İnternette yapacağınız küçük bir araştırma ile İzmir ilinin için yağış miktarının yaklaşık olarak 135 kg/m2 ve istanbul ili için yaklaşık olarak 413 kg/m2 olduğunu görebiliriz.

Buradan hareketle;

A = P m2 x 0.75 m2 / f

formülü ile tesiste projelendirilmesi gereken yağmur suyu borusu kesitine ulaşabiliriz.

Bu formülde

A : Yağmur suyu borusu kesiti (cm2)

P : Yağmura maruz projelendirilecek alan (m2)

f : yağmur suyu kolonu adedi

Bulunan değer aşağıdaki tablodan uygun değere göre yağmur suyu kolonu çapı seçilmesi için kullanılabilir.

Boru çapı D

Yağmur borusu kesiti (cm2)

Ø50

19.55

Ø70

38.36

Ø100

78.31

Ø125

122.34

Ø150

175.75

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere hoşcakalın..