Sektörden Haberler

Sektörden Haberler : Yeni Yangın Yönetmeliği ve Uygulama Esasları İstanbul’da Tanıtıldı..

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı veYangından Korunma Derneği (TÜYAK) işbirliğiyle yurt çapında düzenlenen”Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” konusundaki toplantıların İstanbul ayağı, 23 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşti. Yönetmeliğin tanıtılması ve doğru uygulamaların yaygınlaşması amacıyla düzenlenen toplantıda, yönetmelikle ilgili bilgilendirmelerin ardından interaktif olarak tartışma ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜYAK Vakfı ve Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Turanlı, konuşmasında kısaca TÜYAK hakkında bilgiler verdi ve Vakıf ve dernek olarak amacımız, yangın hususunda ülke genelinde oluşabilecek can ve mal kaybının minimize edilmesine dönük önlemlerin alınması, yayınlar hazırlanması, toplumun bilinçlendirilmesi, bu doğrultuda seminerler, sempozyumlar ve toplantılar düzenlenmesidir. Şu anda geçerli olan yangın yönetmeliği 1987’de Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç liderliğinde onlarca akademisyenin ortak yaptığı bir çalışmadır. Bu yönetmelik, 2002 yılında Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği haline gelmiştir. 2007 ve 2009 yıllarında bu yönetmelikte bazı maddelerde değişiklik ve ilaveler olmasını olumsuz değerlendirenler olmuştur, ancak yangın gibi istatistiğe dayalı bir alanda yönetmeliklerin maddeleri her yıl değişebilir. Mevzuat gereği zaten bu tür yönetmeliklerin yeniden elde geçirilmesi zaruriyettir. Bu, bir önceki yönetmeliğin eksikliğinin değil, değişen dünyaya ayak uydurma mecburiyetinin neticesidir dedi ve sözü konuşmasını yapmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan Belkıs Akkan’a verdi. Belkıs Akkan’ın ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç oturumlarda Mimari  Tasarımda Yangın Güvenliği ve Kaçış Merdiveni Hesabı ve Konumlandırması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan Neval Aksoy Yangın Yönetmeliğinin Yapı Malzemeleriyle İlişkisi; yine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı?ndan Harun Erpolat Mekanik Tesisat Yönünden Yangın Yönetmeliği; İstanbul İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu Tehlikeli Madde Depolarında Yönetmeliğin Uygulanması; İTÜ Makine Fakültesi’nden Dr. Müh. Kazım Beceren Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri Tasarım, Uygulama ve İşletilmesi ile ilgili bilgiler verdi. Oturumlardan sonra düzenlenen Problemler-Sorular-Cevaplar-Öneriler paneliyse Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç yöneticiliğinde, İstanbul İtfaiyesi Müdürlüğü’nden Numan Bulburu, ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan Suna Kotan, Neval Aksoy, Leyla Yenipazarlı, Harun Erpolat’ın katılımıyla yapıldı. Panelin ardından program sona erdi.

Kaynak : Termodinamik Dergisi