Sektörden Haberler

Sektör’den Haberler : S&Q Mart Akademi “Enerji Verimliliği Uygulama Laboratuvarı”nı Hizmete Açtı

 

S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 21 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen törenle, Enerji Verimliliği Uygulama Laboratuvarı?nın açılışını gerçekleştirdi. Açılan laboratuvar Türkiye?de Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri tarafından açılan ilk ve tek enerji verimliliği uygulama laboratuvarı olma özelliğini taşıyor.

Laboratuvara Neden İhtiyaç Duyuldu?

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan ve, 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, belirli şartları sağlayan kurum ve kuruluşların Enerji Yöneticisi görevlendirmesini zorunlu hale getirmiştir.

Yapılan mevzuat değişiklikleri Türkiye?de sanayi sektöründe ve gerekse de bina sektöründe enerji verimliliği konusundaki çalışmaları yürütmek için enerji yöneticileri yetiştirilmesi zorunluluğunu gündeme taşımıştır. E.İ.E tarafından hazırlanan ?Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2013?e bakıldığında ?2015 yılı sonuna kadar ülke genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısı en az beş bin (5.000) kişiye ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış EVD sayısı en az elli (50) şirkete çıkarılacaktır.? denilmektedir. Türkiye?de şu anda 2.000 civarında Enerji Yöneticisi olduğu düşünülürse, Türkiye?nin 2015 yılına kadar en az 3.000 adet enerji yöneticisi daha yetiştirmesi gerekmektedir. Enerji yöneticileri ise, mevzuat gereği ya yetkili kurumlar ya da Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından yetiştirilebilmektedir. Şu anda her ne kadar E.İ.E tarafından da eğitimler verilmekte ise de, yeterince EVD yetkilendirildiğinde E.İ.E?nin bu görevi son bulacaktır.

Mayıs 2011 itibarı ile, mevzuata göre enerji yöneticisi yetiştirmek üzere görevlendirilmiş 38 adet EVD, 1 adet yetkilendirilmiş kurum bulunmaktadır. Enerji Yöneticisi eğitimlerinin % 60?ı teorik eğitimden, yaklaşık % 40?ı -sınav dahil- uygulama eğitimlerinden oluşmaktadır. Ne yazık ki, Türkiye?de uygulama eğitimi için alt yapı yeterli değildir. Uygulama eğitimleri sadece E.İ.E bünyesinde Ankara?da ve MMO bünyesinde İzmir ve Kocaeli tesislerinde yapılabilmektedir. Bu nedenle EVD?ler teorik eğitimleri kendi tesislerinde, uygulama eğitimlerini ise E.İ.E?nin Ankara?daki tesislerinde yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum E.İ.E?nin yükünü artırmakta ve EVD?lerden gelen uygulama eğitimi taleplerini ötelemek zorunda kalmaktadır. Uygulama eğitimi alt yapısının yeterli olmayışı Enerji Yöneticisi eğitimlerinin etkinliğini olumsuz yönde etkilemekte, aynı zamanda gerek kursiyerler ve gerekse de EVD?ler için sorun yaratmaktadır.

S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına konuşan Genel Müdür Cemal SİLAN laboratuvarın kuruluş gerekçesini şu şekilde açıklamaktadır: ?Kuruluşumuz, hem kendi kursiyerlerini uygulama eğitimleri için Ankara?ya taşımamak, hem de diğer EVD?lere bu konuda destek vermek için kendi uygulama laboratuvarını kurmaya karar vermiştir. Bu karar aynı zamanda, S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.?nin var oluş gerekçesiyle de birebir örtüşmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında, bu enerji verimliliği uygulama laboratuvarı Türkiye?de EVD?ler tarafından kurulan ilk uygulama laboratuvarı olmaktadır.

Makalenin devamı için [burayı] tıklayınız.

Kaynak : TermoDinamik Dergisi.