Sektörden Haberler

İSKİD, Klima İstatistikleri Basın Toplantısı Düzenledi

 

 

İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), 4 Nisan 2011 Pazartesi günü TOBB binasında klima istatistikleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan İklimlendirme Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Metin Duruk, iklimlendirme sektörünün Türkiye sanayii içindeki yeri ve 2023 hedefleriyle ilgili konuşmasını yaptı, konuşmasında sektörün güçlü yönlerinin; sektör vakfı ve dernekleri arası örgüt birliği, yüksek kalitede yetişmiş teknik eleman, mühendislik birikiminin üst seviyede olması, yüksek oranlı katma değer, ar-ge yaparak kendi teknolojisini yaratma potansiyeli, uluslararası müteahhitlik firmaları ile yapılan işbirlikleri, AB standartlarına uyum ve aynı standartlarda üretim, AB ve uluslararası örgütlerle organik güçlü ilişkiler olduğunu belirtti.

Duruk?un ardından söz alan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aydın ise yaptığı konuşmada, ?İçinde bulunduğumuz günlerde İSKİD olarak heyecan duyduğumuz bir çalışma içindeyiz. Bu heyecanımızın sebebi kamu kuruluşlarımızın, ihracat meclisimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmaları ile toplumsal bir konsensus ile açıklanan ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılındaki ülkemizin ihracat hedeflerinin belirlenmiş olmasıdır. Derneğimiz, sektörümüzdeki diğer dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hedefimize ulaşabilmemiz için gerekli yol haritası belirleme çalışması içindedir. Toplumsal bir uzlaşma içinde ve bu denli uzun periyotlu bir ihracat planlaması çalışmasının başlatılmış olmasından dolayı derneğimiz adına büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Tabi burada temel veri ihracat hedefi olmak ile birlikte, ihracat bedeli içindeki yerli ürün miktarının arttırılması ve ihracattaki katma değerin yükseltilmesi de çok önemli kriterlerdir. İhracatımızın, ithalata dayalı ihracat yerine kendi kaynaklarını kullanan ve kendi teknolojisini üreten şekle dönüştürülmesi çok önemlidir. Bu konuda devletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve firmalarımıza çok önemli görevler düşmektedir? dedi. Konuşmasını, İSKİD?in sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Mardin Hatıra Ormanı filmiyle bitiren Aydın, sözü İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Sedat Akiska?ya bıraktı. Akiska ise sunumunda, Türkiye iklimlendirme sektörünün pazar payı ile ilgili rakamsal bilgiler verdikten sonra, ?Ülkemizin ihracat ağırlığı ve büyüyen ekonomisi, artan tüketici güveni, artan yatırımları ile dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Ülkemizde penetrasyon oranının düşük olması nedeni ve gelişen ihracatımız ile sektör büyümeye devam edecektir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de enerji verimliliği yüksek, alternatif yenilebilir enerji kullanan ürünlere teşvik verilmesini de beklemekteyiz? sözleriyle sunumunu noktaladı.

Kaynak : Termodinamik Dergisi