Ant Mekanik

MTH hızlı tanıtım turuna hoşgeldiniz.

Isıtma Klima Soğutma mühendislik hesaplarınızdaki profesyonel yardımcınız MTH paket yazılımını daha yakından tanıtmak ve üstün özelliklerini sizlerle paylaşmak için hazırladığımız bu hızlı tanıtım turunda dolaşmak için ileri ve geri tuşlarını kullanabilir, tanımak istediğiniz modülden başlamak için modül adlarına tıklayabilirsiniz.

1993 senesinden itibaren mekanik tesisat piyasalarına hizmet vermeye başlıyan MTH paket yazılımı proje, taahhüt, imalat firmaları ve resmi kurumlar tarafından büyük ilgi görmüş, hesap standardı olmaya aday bir yazılımdır. Yedi farklı yazılımdan oluşan MTH paket programı; Türk standartları, ilgili meslek odaları ve kurumlarının ve yurt dışındaki söz sahibi kurumların tavsiye ettiği hesap yöntemleri, tablolar, katsayılar ile zaten her projenizde kullandığınız hesap yöntemlerinin bilgisayar ortamına aktarılmış halidir.

MTH paket yazılımı içerisinde Isı kaybı hesabı, Psikrometrik Program, Isı kazancı hesabı, K Değeri ve Isı yalıtım formu, Radyatör ve FC seçimi, Hava Kanalı Hesapları ve Proje Hesapları programları bulunmaktadır.

Dizayn değerleri seçimi

MTH için K değeri Modülü programı TS825 ısı yalıtım formu hazırlama esaslarına göre düzenlenmiş yapı bileşenlerinin ısı iletim katsayılarını hesaplayabilen, yoğuşma ve buhar geçiş hesaplarını çok çabuk bir şekilde bulabilen bir yazılımdır. Tüm bu işlemlerden sonra ısı yalıtım formunun hazırlanması otomatik olarak yapılır.

Tüm MTH modüllerinde olduğu gibi K değeri modülüne de Dizayn bilgilerini tanıtarak başlıyoruz. Dizayn bilgileri penceresinde yazılımın desteklediği şehir kütüphanelerinden birini seçerek, hesap yapmak istediğimiz şehir bilgilerine otomatik olarak ulaşabiliriz. Yeni şehir bilgileri kütüphaneleri yaratabilir, olanları değiştirebilir, şehirlere ek ve çıkartma yapabilirsiniz. Tamam tuşu ile seçtiğimiz dizayn bilgilerini onaylayarak pencereyi kapatıyoruz.

MMO yayınlarındaki yapı malzemeleri

K Değeri Hesap penceresini ekrana çağırdıktan sonra, istediğimiz yapı malzemesi kütüphanelerinden bir tanesini seçerek, kütüphanenin desteklediği yapı malzemelerinin listeye dolmasını sağlıyoruz, MMO yayınlarında da geçen yapı malzemesi listesinden hesabını yapacağımız yapı bileşenini oluşturan yapı malzemelerini listeden bularak “seç” tuşu ile listeye alıyoruz. Bu işlem ile yapı bileşenini ısıl hesaplar için gerekli tüm özellikleri otomatik olarak belirlenir. Yapı bileşenini oluşturan tüm malzemelerin seçim işlemi bittikten sonra “Yoğuşma” tuşu ile yoğuşma ve buhar geçiş hesap penceresi ekrana çağırılır.

Grafikler ile görsel tanımlar yapılıyor

TS825 ısı yalıtım formuna göre hazırlanmış yoğuşma ve buhar geçiş hesaplarında kullanıcı hesap penceresi üzerindeki dört sekme üzerinde sırası ile dolaştığında tüm hesaplar otomatik olarak yapılır. İlk olarak sınırlandırma şartları çizelgesi oluşturularak, hesaplanacak sıcaklık, buhar basınçları ve zaman bilgileri ekranda kullanıcının onayına sunulur, Çizelgeler sekmesinde hesabı yapılan yapı bileşenini oluşturan tüm yapı malzemesi katmanları su buharı difüzyon direnç faktörleri, katmanlar arasındaki sıcaklık farkları ve buhar basınçları ile ilgili bilgiler listelenir. Grafikler sekmesinde ise yapı bileşenini tarif eden bir kesit resmi ile birlikte yapı malzemesi üzerinde oluşabilecek bir yoğuşma işlemi görsel olarak ta kullanıcıya sunulur. Eğer herhangi bir yoğuşma gerçekleşmezse yazılım “ideal sonuç” başlığı altında bilgi verecek, yoğuşma gerçekleşirse, sınır şartları altında kalıp kalmadığını kontrol amacı ile yoğuşma gerçekleşen tabaka ile ilgili bilgi isteyerek sonucu otomatik olarak hesaplayacaktır.

Hazır ısı kaybı dosyasından veri transferi

Isı yalıtım formu hazırlanması iki şekilde de mümkündür. Bunlardan birincisi daha önce hesabı yapılmış ve “Isı kaybı hesabı (.kyb)” dosyası gözat tuşu ile işaretlenerek bu ısı kaybı dosyası otomatik olarak incelenir ve sonuçlar kullanıcının onayına sunulur, İkinci yöntem ise biraz önce yapı bileşeni özellikleri belirlenmiş hesaplar “Yapı bileşenleri” sekmesinde binayı oluşturan özellikleri ile beraber hesap listesine seçilir. Bu işlem ile yapı kabuğu ve bina ile ilgili tün bilgiler kullanıcıdan toplanmış olur. Havalandırma seçenekleri kısmında bina havalandırması ile ilgili hesabı etkileyebilecek seçenekler işaretlenerek Yıllık ısıtma ihtiyacı çizelgesine geçilir.

Isı yalıtım formu saniyeler içinde hazır

Bu kısımda TS825 ısı yalıtım formu hazırlanmasındaki hesap yöntemleri ışığında hesaplanan ısıtma enerjisi ve olması gereken ısıtma enerjisi ayrı ayrı kullanıcıya bildirilerek yapılan hesabın uygunluğu kullanıcının bilgisine sunulur. Tüm bu işlemleri ardından kullanıcı Yazdırma görüntüsü pencerelerini kullanarak K değeri ve Isı yalıtım formları ile ilgili idarelerin ve standartların tavsiye ettiği normlarda hazırlanan yazıcı çıktılarını yazıcıdan alarak proje dosyalarını oluşturabilirler.

Tüm dizayn verileri tek ekrandan seçiliyor

MTH için Isı kaybı hesabı MMO yayınlarında da geçen DIN 4701 ve TS 2164 hesap standartlarında yapıyı oluşturan mahaller ve bu mahallerdeki ısı transferine esas yapı bileşenlerinin özelliklerinin tespit edilmesi ile otomatik olarak bulunur. Tüm modüllerde olduğu gibi ısı kaybı hesabı yazılımında da Dizayn bilgileri seçilerek hesaba başlanır. Dizayn bilgileri penceresinde hesabın yapıldığı şehir, yapı durumu, kat adedi gibi bilgiler kullanıcıdan istenir. Tüm bu bilgilerin girilmesi için herhangi bir kaynak yayın, dokümana sahip olunması gerekmez tüm MTH modüllerinde olduğu gibi ısı kaybı modülünde de yazılım tüm katsayı tabir ve tabloların içeriklerini kullanıcının anlayabileceği bir dilde sunar.

K Değeri dosya yolu gösterin tüm veriler otomatik hesaba dahil olsun

K Değeri sekmesinde daha önce K değeri modülü ile hesaplanıp kaydedilmiş k değeri dosyası yolu gösterilerek otomatik hesaplar için yapı bileşenlerinin tüm özellikleri tanımlanmış olur. Tamam tuşu ile pencere onaylanarak kapatılır.

Isı kaybı hesabı artık çok hızlı

Isı kaybı hesap penceresinde yapıyı oluşturan tüm mahaller sırası ile tanımlanarak bu mahallerdeki ısı transferine esas yapı bileşenleri özellikleri belirtilir. Genel sekmesi üzerinde o anda hesabı yapılan mahali belirleyen özellikler proje üzerinden tespit edilerek ilgili yerlere yazılır. Yapı bileşeni sekmesinde daha önce k değeri dosyasından çağırdığımız yapı bileşenlerinin ebat bilgileri proje üzerinden okunarak yazılır, yön bilgisinin de seçilmesi ile kısmı ısı kaybı belirlenmiş olur, mahali oluşturan diğer yapı bileşenini tanımlamadan önce bu bileşen listeye seçilir, bu işlem ile kısmi ısı kaybına uygulanacak zam oranları otomatik olarak hesaplanır ve çizelgeye işlenir. Enfiltrasyon sekmesindeki Fuga ve Egzost seçeneklerinden bir tanesi işaretlendiğinde gerekli hesaplar otomatik olarak yapılarak çizelgeye eklenir ve toplam ısı kaybı değeri o mahal için bulunmuş olur. Mahal özellikleri farklı tüm mahaller için ısı kaybı hesapları bu yöntem ile yapılır, yapı bileşeni özellikleri aynı kat, yön, vs gibi değişiklikler varsa ana menüden ulaşılan “Aletler” komutu ile mahallere/katlara kopyalama, taşıma, çevirme, aynalama, silme işlemleri bir kaç tuş ile uygulanıp bina ısı kaybı hesabı çok kısa bir süre içerisinde tamamlanabilir.

Benzer mahalleri üretmek çok kolay

Örnek olarak bina içerisinde üçüncü katta yer alan bir mahal aynı özelliklerini taşıyarak beşinci katta da mevcutsa ana menüden ulaşılan “Aletler” mönüsündeki Mahal kopyala komutunu vererek beşinci kattaki mahali bir kaç tuşa basarak otomatik olarak hesaplattırabiliriz. Bu pencere üzerindeki Kat listesinden önce orijinal mahalin bulunduğu katı seçeriz. Yeni kat seçeneğine ise kopyalanacak katın kaçıncı katta olduğunu yazıyoruz. Kopyala ve taşı seçeneklerinden bir tanesini işaretleyerek, orijinal mahalden yeni mahalin kopyalanacağını veya taşı seçeneği ile orijinal mahalin silinerek aynı özellikleri de başka bir kata taşınacağını belirtiyoruz. Mahal no açılır listesinden seçtiğimiz katta bulunan kopyalanacak/taşınacak mahali bulup seçiyoruz. Yeni mahal no seçeneği bizim için yazılım tarafından belirleniyor, gerekiyorsa üzerinde düzeltme yapılabilir. Yeni mahal adı ve yeni kot bilgileri otomatik olarak oluşuyor, bu bilgilerde değişiklik yapmak gerekiyorsa bu kısımlarda yapabiliriz. “Uygula” tuşuna basarak hem işlemi yaptırmış hem de bu çok kullanışlı Alet penceresini kapatmış oluyoruz.

Biten hesaplarınıza bir seferde yapı bileşeni ekleyin/çıkartın

Isı kaybı ve ısı kazancı modülerinde ortak olarak kullanılan “Bileşen ekle çıkart sihirbazı” oluşan yapı bilgileri üzerinde çok kolay bir şekilde ekleme çıkartma ve değişiklik yapma imkanı sağlar. Belirli bir kata özellikleri belirli yapı bileşenleri eklemek, daha önce eklenenleri değiştirmek veya çıkartmak bu sihirbaz ile bir kaç saniye sürüyor, örnek olarak binanın en üst katını diğer normal katlardan “Kopyala” komutu ile türettiniz, yeni kata çatı bileşeni eklemek için bu sihirbazı çağırın ve ekleme çıkartma yapılacak katları seçmek için “kat numarası en üst kata eşit olan” ibaresini seçin, eklenecek yapı bileşeni tipini listeden çatı bileşeni olarak seçin ve bileşen alanı mahal döşeme alın kadar işaret kutusunu işaretleyin ve bitir tuşuna basın. Bu işlemlerin ardından yazılım ısı kaybı hesabını da yenileyerek bu bileşeni hesaplara dahil etmiş olur.

Hesabı oluşturan tüm değerler görsel grafikler olarak hazır

Grafiksel penceresi hem ısı kaybı hem de ısı kazancı yazılımlarında hesaplanan yüklerin çeşitli özelliklerde sınıflandırılarak grafik olarak kullanıcıya sunulmasını ve yazıcıdan bu grafiklerin rapor alarak alınmasını sağlayan bir penceredir. Tüm hesaplar bina, kat ve mahal bazında incelenerek İletim/Sızıntı/Hava değişimi, Bileşenler ve Tesisat tiplerine göre grafik yüzdelerle ifade edilebilir, Bu pencere üzerinde örnek olarak Tüm katlar ve Tüm mahaller seçimleri ile binanın belirli bir yapı bileşeninden oluşan ısı kaybı veya kazancı görsel olarak oluşturulabilir.

Dış dizayn verileri ister Türkiye şehirleri, isterseniz Dünya şehirleri için

MTH için Isı kazancı hesabı MMO ‘nun tavsiye ettiği, ASHRAE’nin yayınladığı Eşdeğer sıcaklık farkı yöntemi standartlarında yapıyı oluşturan mahaller ve bu mahallerdeki ısı transferine esas yapı bileşenlerinin özelliklerinin tespit edilmesi, iç yüklerin bulunması prensibi ile hesap yapar. Tüm modüllerde olduğu gibi ısı kazancı hesabı yazılımında da Dizayn bilgileri seçilerek hesaba başlanır. Dizayn bilgileri penceresinde hesabın yapıldığı şehir, kullanıcıdan istenir. Bu işlem ile Tüm bu bilgilerin girilmesi için herhangi bir kaynak yayın, dokümana sahip olunması gerekmez tüm MTH modüllerinde olduğu gibi ısı kazancı modülünde de yazılım tüm katsayı tabir ve tabloların içeriklerini kullanıcının anlayabileceği bir dilde sunar.

K Değeri dosyası yolu gösterin tüm değerler hesabınıza otomatik olarak gelsin

K Değeri sekmesinde kullanıcı daha önce K Değeri modülünde hesapladığı yapı bileşeni özelliklerini “Gözat” tuşu ile yazılıma tanıtır, bu sayede otomatik hesaplar için gerekli tüm bilgiler yazılımının bünyesine dahil olur. Eğer kullanıcı MTH için K Değeri modülüne sahip değilse yapıyı oluşturan k değerlerini el ile bu pencerede tanıtabilir, bu yöntem ile otomatik hesaplar için gerekli bir çok daha hesap sırasında girilmek zorundadır.

Daha önce tanıttığınız mahal ve yapı bileşeni bilgilerini tekrar kullanabilirsiniz

Bileşen çağır penceresi ısı kazancı modülündeki en faydalı komutlardan biridir. Dizayn bilgilerinin yazılıma tanıtılması sırasında kullanılan bu sekmede, ısı kazancı hesabı yapılacak yapının daha önceden tamamlanmış bir ısı kaybı hesabı varsa, mahal özellikleri ve yapı bileşenleri ile ilgili inşai bilgiler bu dosyadan okunarak otomatik olarak ısı kazancı hesabı yapılmaya hazır hale getirilir. Yine bu sekme üzerinde içeri çağırılan ısı kaybı hesabında bulunmayan bazı bilgilerde kullanıcı seçimi için bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcı K değeri hesabı dosyasından itibaren kullanmaya başladığı hesap dosyalarını bu kısımda da yazılıma tanıtarak hesap otomasyonu için bir adım daha atmıştır.

İstediğiniz tüm yükler için ayrı bir iç yük grafiği oluşturabilirsiniz.

Yük grafikleri penceresi çok basit bir mantıkla hazırlanmış olmasına rağmen ısı kazancı hesaplarında çok önemli bir ağırlığa sahip olan iç yüklerin değerlendirilmesinde kullanılan bir penceredir. Bu pencere üzerinde kullanıcılar genellikle üç çeşit yük grafiği tanımlarla, bunlar İnsan yükleri, Elektriksel yükler ve Aydınlatma yükleri grafikleridir. Bu üç ana başlıktan daha değişik iç yükler içinde grafikler hazırlanabilir bu sayede günde iki saat çalışan bir makinenin sekiz saat çalışan bir elektrikli cihazlar grafiğinde olmaması sağlanmış olur. Yük grafikleri başlıkta adı geçen iç yük türü için hangi saatlerde hangi yüzdelikler ile bir yük değeri alınacağı tespit eder, örnek olarak Lobi kısmı insan yükleri başlığı altındaki bir insan yükleri grafiği günün her saati %100 olabileceği gibi Odalar başlığı altındaki insan yükleri grafiği sadece sabah ve akşam %100 olarak alınabilir bu saye her iki kısım içinde seçilen insan yükleri değerleri bu yüzdelikler dikkate alınarak hesaplanır.

İster yapı bileşeni, ister iç yük bilgilerini saniyeler içinde tüm projenize ekleyin

Isı kazancı modülündeki bileşen ekle çıkart sihirbazı sadece yapı bileşenlerinin ekleme çıkartma değişiklik işlemlerinde değil, iç yükler olarak adlandırılan İnsan yükleri, aydınlatma yükleri, Elektriksel cihazlar, vb. Yük değerlerini oluşturan bilgilerinde eklenmesini çıkartılmasını ve değiştirilmesini sağlar. Örnek olarak Dizayn bilgilerinde K değeri ve ısı kaybı dosyalarını içeri çağırarak ısı kazancı hesabı için gerekli yapı bilgilerine erişmiş oluyoruz. Aletler ana menüsünde bu sihirbazı çağırarak seçilen mahallere veya tüm mahallere bir seferde insan yükleri, elektriksel yükler ve aydınlatma yükleri ekleyebiliriz böylece uzun zaman alacak gibi gözüken veri giriş işlemlerini bir kaç saniyede çözmüş oluyoruz.

Tek pencereden tüm bölgeler için tesisat değerleri seçebilirsiniz

Tesisat bilgileri penceresi daha önceden bölgelere (Zone) paylaştırılan mahallerin iç dizayn şartlarının belirlendiği bir penceredir. Bu pencere üzerinde soğutma, ısıtma ve zam katsayılarının bulunduğu sekmeler vardır. Kullanıcı ilk etapta iç dizayn şartlarını belirlemek istediği bölgeyi (zone) listeden seçer, soğutma ve ısıtma için iç dizayn şartları açılır listelerden genel tabirler seçilerek tespit edilir, bu değerleri için herhangi bir ekstra doküman, katalog vs. edinmenize gerek yoktur, tüm değerleri ve katsayılar anlaşılır tabirlerle kullanıcıya sunulur.

Isı kazancı yük analizi çok kolay

Isı yükünün analiz edilmesi için gerekli bölge (zone), zaman ve seçeneklerin bulunduğu Yük zamanı ve ısı yükü penceresi bir çok sekmeden oluşur, bu sekmelerin tümü analiz başlangıcında boş olmakla beraber kullanıcının tercih ettiği zaman ve ısı yükü bulunması seçeneklerinden sonra her mahal ve seçilen bölge için ısı yükü verileri ile dolar. Bu pencere üzerinde öncelikle ısı yükü yapılacak bölge adı açılır listesinden seçilir. Isı yükü analizi için yılın on iki ayı ve günü 24 saatinden başlangıç ve bitiş zamanları açılır listelerden seçilir. Kullanıcı tek zamanda analiz yapabileceği gibi bir zaman aralığı içerisinde de analiz yaparak bölge ve mahal yüklerinin pik değerlerinin tespit edebilir. Hesap seçenekleri kısmında yazdırma görüntüsü hazırlanması, psikrometrik işlemlerin yapılması gibi çeşitli seçenekler mevcuttur. İncele tuşu ile seçilen zaman diliminde ısı yükü analizi başlayacak ve ana pencerenin alt kısmında yapılan işlemler kalan yüzdelikleri ile birlikte bilgi olarak kullanıcıya sunulur. Analiz işleminden sonra kullanıcı diğer sekmeler üzerinde dolaşarak dilediği formları yazıcıdan rapor olarak alabilir.

Analiz sonucu detaylı listeleri isterseniz hemen Excel’e aktarın

Yük zamanı ve ısı yükü penceresi üzerindeki en önemli iki sekmeden biri olan “Maksimum zamanda bölge yükleri” sekmesi üzerinde ilk listede mahal bilgileri ile birlikte seçilen bölge (zone) için tespit edilen maksimum yük zamanındaki mahal yükleri listelenir. Bu listedeki bilgiler ile kullanıcı klima santrali, chiller gibi tüm zone hitap eden cihazların kapasite bilgilerine ulaşabilecektir, bunun yanında diğer bir sekme olan “Çeşitli zamanlarda en büyük mahal yükleri” sekmesi ise fan-coil, ısıtıcı/soğutucu apereyler, split klimalar gibi mahal yüküne bağımlı çalışan cihazların kapasite bilgilerini verecektir. Maksimum zamanda bölge yükleri penceresi üzerindeki ikinci listede ise mahallerin yüklerini oluşturan hesap bileşenleri ve bu bileşenlerden oluşan yükler duyulur ve gizli ısı olmak üzere listelenir, pencerenin sol tarafından bulunan işaret kutularında yapılacak seçimler ile birlikte Yazdır tuşu ile hangi yazıcı föylerinin yazdırılacağı seçimi yapılabilir.

Analiz sonucunda istenilen saatteki tüm yükler ile ilgili grafik gösterimler

Isı kaybı hesabında olduğu gibi ısı kazancı hesabında da kullanıcı analiz sonrasında istediği zaman diliminde tüm zone veya listeden seçilen mahal için çeşitli yüklerin grafik sunumlarını alabilir. Grafiksel oranlar penceresinde yapılacak seçimlere göre zone ve mahal için istenilen saate Mahal yükleri oluşturan bileşenlerin yükleri, Radyasyon ve iletimsel sekmelerinde yapı bileşenlerinden oluşan kazan/kayıplar grafik yüzdeler ile yazıcıdan alınarak hesap raporlarına dahil edilebilir.

Psikrometrik diyagram dizayn bilgileri seçimi çok hızlı

MTH için Psikometrik program kullanıcının çizim değerlerini kendi tayin ettiği matematiksel olarak çizdiren psikrometrik diyagram üzerinde ister el ile isterse hazır 16 çeşit proses ile çalışabileceği bir ortam sunar. Psikrometrik programda her MTH modülünde olduğu gibi Dizayn bilgilerini tanıtarak başlıyoruz. Önce şehir bilgileri kütüphanesini seçiyoruz. İki kütüphane arasından Türkiye şehirleri ile çalışmak istersek “city_tur”, Dünya şehirleri ile çalışmak isterse “city_all” kütüphanelerinden birini tercih edebiliriz. Kütüphane seçim işleminden sonra kütüphanenin desteklediği şehirler şehir adı açılır listesine dolar. Bu listeden çalışmak istediğimiz şehri bulup seçiyoruz. Bu işlem ile psikrometrik diyagramla çalışmak için gerekli şehir ile ilgili tüm bilgiler otomatik olarak ekrana gelir. Tamam tuşu ile dizayn bilgilerini onaylayarak pencereyi kapatıyoruz.

Siz macroyu seçim program prosesi otomatik tasarlasın

Proses tasarla penceresi üzerinde ister el ile istersek otomatik prosesleri gerçekleştirebilmek için kullandığımız birçok sekme bulunuyor. Bu sekmelerden ilki olan Açıklama sekmesinde tasarlanacak prosesi açıklayan bir proses adı girilir. Hazır prosesler arasından bir seçim yapacak isek Proses macro adı açılır listesinden elimizdeki verilere uygun bir proses tipi seçeriz. Bu seçim işlemi ile birlikte prosesin gerçekleştirilmesi için kullanıcıdan istenecek değerler proses macro açıklaması kutusunda görünür, elimizde burada tarif edilen değerlerden bilmediklerimiz varsa başka hazır prosesler arasında dolaşarak elimizdeki veri tiplerine uygun prosesler belirleriz. Yazılım sizden istediği veriler o prosesin otomatik olarak çizdirilebilmesin için gerekli minimum verilerdir.

İstediğiniz şartlarda psikrometrik diyagram çizdirebilirsiniz

Proses tasarlamaya devam etmeden önce prosesin üzerine çizdirileceği psikrometrik diyagramın sınırlarını ve seçeneklerini belirleyen Ayarlar sekmesindeki ayarlamaları yapmamız gerekir. Diyagramın çiziminde önemli rol oynayan kuru termometre cetveli başlangıç ve bitiş değerleri, Nem miktarı cetveli bitiş değeri, İmleç çeşidi ve imleç tipi seçenekleri ve renkli bir diyagram çizdirilmesi için gruplanmış çizgi renklerinden seçimler yapabiliriz, son olarak diyagram üzerinde görünmesini isteyebileceğimiz

Girdiler ekranı seçtiğiniz proses tipine göre şekillenir

Hazır proses listesinden yaptığımız seçime göre o prosesin çizilmesi için gerekli minimum verilerin kullanıcı tarafından girilmesi için girdiler sekmesine tıklıyoruz. Bu kısım seçilen hazır prosesi oluşturan macro dosyası tarafından şekillendirilir. Tüm hazır proseslerde verilerin kullanıcı tarafından girilmesi için özel ekran komutları bulunmaktadır. Girdiler penceresi bu komutlar ile şekillendirilir. Prosesin çizdirilmesi için gerekli minimum verilerin girilmesinden sonra Uygula tuşu ile proses, önceden hazırlanan diyagram üzerine ASHRAE nin tavsiye ettiği formülasyon ve grafik çalışma işlemleri ile çizdirilir.

Dünya üzerinde ilk, 6000 m’ye kadar matematiksel olarak çizdirilen diyagram

Diyagram sekmesine tıklandığında daha önceden hazırlanan psikrometrik diyagram ve bu diyagram şartlarına özel olarak hazırlanmış proses çizimi bulunur. İmleci hareket ettirerek diyagramın istenilen noktasına tıklanırsa o nokta ile ilgili tüm psikrometrik değerler hesaplanarak kullanıcıya sunulur. Diyagram üzerinde fare yardımı ile el ile çalışılabileceği gibi biraz önce anlatılan yöntemleri takip ederek otomatik proseslerde çizdirilebilir. Tüm işlemler bittikten sonra ana menüdeki dosya komutu altındaki yazdırma komutu ile istenilen prosesin yazıcıdan psikrometrik diyagram üzerine işlenmiş hali ile yazıcı çıktısı almak mümkündür. Diyagram sekmesi üzerindeki tüm grafik işlemler matematiksel işlemlerle kesin doğrulukta işlenmiştir.

Tüm noktaların detaylı değerleri

Noktalar sekmesinde diyagram üzerindeki ister el ile çalışmada istersek otomatik proseslerde bulunan noktaların bir listesi ve bu listedeki noktaların özelliklerinin öğrenilebilmesi için detaylı bir psikrometrik değerler tablosu bulunmaktadır. Seçilen bir noktanın en az iki değeri biliniyorsa bu tablo üzerinden diğer tüm psikrometrik özelliklere ulaşılabilir. Örnek olarak kutu termometre sıcaklığı 30 °C olan, ve izafi nemi %25 olan bir noktanın diğer tüm özellikleri kesin bir doğrulukta bulunabilir. Bu işlemlerin yanı sıra diyagrama nokta eklemek çıkartmak ve özelliklerini değiştirmek içinde hassas sayısal değerlerin girilmesi için bu sekme kullanılabilir. Diyagram üzerinde fare yardımı ile bir nokta eklenebilir, çıkartılabilir ve değiştirilebilir, sayısal kesinlik gerektiren durumlarda ise Noktalar sekmesi kullanılmalıdır.

Otomatik hesaplar için çabuk seçim kriterleri elinizin altında

MTH için Hava Kanalı Hesapları modülüne diğer tüm modüllerde olduğu gibi dizayn bilgileri diyebileceğimiz projemize özel değerlerin ayarlandığı çabuk seçim penceresi ile başlıyoruz. Çabuk seçim penceresi birçok sekmeden oluşur. Kanal hesaplarımızı yaparken kullanacağımız otomatik hesaplamalarda hesap kriterlerini belirlemek için kullandığımız bu pencere üzerindeki ilk sekme olan Seçenekler sekmesinde kanal kesit tiplerine göre kullanılacak fabrikasyon imalat ebat listelerini, dikdörtgen kesitli kanal tiplerinde kenar oranlarını, ebatlardaki yuvarlama seçeneklerini kendi projemize uygun bir şekilde ayarlıyoruz. Yaptığımız ayarların daha sonraki hesaplarımızda da kullanılmasını istersek pencerenin alt kısmında yer alan işaret kutusunu onaylayarak Tama tuşu ile pencereyi kapatıyoruz.

Hava kanalı hesabı için tek şeması oluşturmak yeterli

Hava kanalı kesit ve basınç kaybı hesapları penceremizi ana menüdeki komutunu vererek açıyoruz. Daha önce hesaplanmış kanal hatlarını geri çağırarak değişiklik isteklerimizi yapabileceğimiz gibi yeni bir kanal hattını da bu pencere üzerinden yazılıma hesaplattırabilir. Genel sekmesinde kanal hattı ile ilgili açıklamaları girdikten sonra Tesisat bilgileri kısmında kanal içindeki hava sıcaklığı, denizden yükseklik, hesap tipi ve kanal tipi gibi seçenekleri yazılıma tanıtıyoruz. Ana kanal sekmesinde klima santraline veya fan’a en yakın kanal ile ilgili debi, hız bilgileri ile kanal hattı üzendeki en küçük debi ve hız bilgileri girilir, ana kanal malzemesinin seçilmesi ile eş sürtünme kaybı ve hız düşümü metotları için gerekli dizayn bilgileri yazılıma tanıtılmış olur.

İstediğiniz kesit tipinde anlık kanal ebadı ve basınç düşümü hesabı

Debi bilgileri sekmesinde kanal hattını oluşturan kanal bölümleri numaraları, bağlantı numaraları, debileri ve uzunlukları ile programa tanıtılır, program otomatik olarak hat debilerini bulabileceği gibi hat debileri kullanıcı tarafından girilerek sadece kritik devre tanımlama işlemi de yapılabilir. Kesitler sekmesinde kullanıcı isterse tüm hatların ebatlarını ve basınç düşümlerini yazılıma buldurabilir, dilerse her hat için özel kanal kesit tipi ve ebatlar ile hesaplarını yaptırabilir. Hesabı yapılan her hat ekle tuşu ile listeye yazdırılabilir.

ASHRAE’nin tavsiye ettiği 60’tan fazla özel parça

Kanal kesitleri ve basınç kayıpları bulunduktan sonra özel parçalar sekmesine tıklanarak kanal bölümleri üzerindeki özel parçaların detaylı ksi hesapları yapılabilir. Özel parça hesap penceresi çağırılmadan da Çabuk seçim tercihlerine göre özel parça seçimleri

Kendi macro dili ile sınırsız çeşitte özel parça tanıtma imkanı

Hava kanalı hesapları sırasında kullanılan tüm özel parçalar yazılımın ekstra bir özelliği olan özel parça macro dili ile hazırlanmıştır. 60’tan fazla ASHRAE’ye uygun özel parça kullanıcıya standart olarak gelir. Bu özel parçalar arasından kullanıcı istediği özel parçayı bulamaz veya kendi özel parçalarına ek yapmak isterse herhangi bir text editörü ile ulaşacağı özel parça macro dosyasını düzenleyerek kendi özel parça macro dosyasını yaratabilir ve bu özel parça için hesapları otomatik bir hale getirebilir. Bu dosyanın içinde özel parçayı tanımlayan çeşitli değerler, ksi değerinin hesaplanması için kullanılan formüller ve ksi tabloları yer alabilir.

Seçilen özel parçaların tüm bilgileri elinizin altında

Özel parça seçim ekranı kapatılarak, hava kanalı hesap penceresindeki özel parça sekmesine geri dönüldüğünde hesabı yapılan hat üzerindeki tüm özel parçaların hesap detayları ile birlikte listelerde yer aldığı görülebilir. Hangi özel parçanın hangi hat üzerine seçildiği, hesap işleri için gerekli parametrik değerleri ve özel parçanın tüm ksi değerleri ilgili yerlere otomatik olarak yazılır.

Kritik devreyi %100 doğruluk ile bulma imkanı

Hava kanalı hesapları tamamlandıktan sonra tüm hatlar için kritik devre seçimi yapılabilir. Yazılım tanımlı kanal hattına dahil tüm hatları en küçük debilerden en büyük debiye doğru tarayarak maksimum basınç kaybını oluşturan devreyi kritik devre olarak seçer. Bu devre üzerindeki tüm kanal kayıpları, özel parçalardan kaynaklanan kayıplar toplanarak fan dışı basınç kaybını oluşturur.

BBBF’ye göre kanal metrajı özel parça malzeme listesi

Hava kanalı hesapları tamamlandıktan sonra istenilen kanal hattı için kanal metrajı ve özel parça metrajı otomatik olarak bulunabilir. Malzeme listesi düzeninde kullanıcıya ulaştırılan bu bilgiler imalat ve sipariş için gerekli tüm bilgileri barındırır. Kanal kesit tipine, malzeme kalınlığına ve ebatlara göre sınıflandırılan grupların toplam adetleri, malzeme alanları ile birlikte yazıcıdan çıktı olarak alınabilir.

İstenilen oda ve tesisat suyu sıcaklıklarında %100 doğru cihaz yükleri

MTH için Radyatör ve Fan-Coil seçimi modülüne diğer tüm modüllerde olduğu gibi dizayn bilgilerini tanıtarak başlıyoruz. Tesisat suyu sıcaklığı, otomatik seçimlerde dikkate alınacak yükler ve seçilecek cihaz tipler için ilgili seçimleri yaptıktan sonra, dilersek projemiz ile ilgili daha önce hesabını yaptığımız ısı kaybı (.kyb) veya ısı kazancı (.kzc) dosyalarından herhangi bir tanesini “Gözat” tuşu ile işaretleyip bu dosya içerisindeki tüm mahalleri ve radyatör ve/veya fan-coil seçimi için gerekli tüm bilgileri bir seferde dosyamıza çağırabiliriz. Daha önceden oluşturulan ısı kaybı veya ısı kazancı dosyamız yok ise radyatör/fc seçimi hesap penceresinde gerekli değerleri el ile girme imkanı vardır.

Piyasalarda en çok tercih edilen yüzlerce marka, binlerce ürün elinizin altında

Dizayn bilgileri penceresinde seçim işlemi yapılacak radyatör ve fc cihazları için yazılımın desteklediği kütüphane, marka, cins ve tip bilgileri her çeşit mahal için değişik de olabilecek şekilde yazılıma tanıtılıyor, örnek olarak odalar için 500’lük radyatör, banyolar için 900’lük radyatör veya otel odaları için Gizli tavan tipi fc, loby, vs. İçin duvar tipi fc’ler seçilebilir.

Radyatör ve FC seçmek için birkaç saniye yeterli.

Mahal bilgileri ve seçim penceresi üzerinde cihaz seçimi yapacağımız mahalin numarasını bulup işaretliyoruz. Birkaç yöntem ile bu mahale radyatör veya fc seçim işlemi yapabiliriz. Birinci yöntem kütüphane, marka, cins ve tip bilgilerini belirledikten sonra ısı kaybı veya ısı kazancı değeri sıfırlanıncaya kadar, dilediğimiz adet veya uzunlukca cihazı birkaç grup halinde seçebiliriz, ikinci bir yöntem yine cihaz özellikleri belli olduktan sonra hesap penceresi üzerindeki “Seç” tuşu kullanarak en optimum gruplama ile radyatör veya fan-coil seçtirebiliriz. Her mahal için bu işlemi tekrarlayarak radyatöre ve/veya fc seçim işlemini bitirebiliriz. Diğer bir yöntem ise hesap penceresini açtıktan sonra “Çabuk seçim” tuşu kullanarak dosya içerisindeki tüm mahallere uygun radyatör ve/veya fc cihazı seçtirebiliriz. Bu işlem ile yüzlerce mahalden oluşan bir proje için bile birkaç saniye içinde tüm cihaz seçimleri tamamlanmış olur.

Tüm mahal yükleri, tüm cihaz özellikleri anında ekranınızda

Hesaplananlar penceresi üzerinde dosyamıza ait detaylı bir kat/mahal/cihaz seçimleri ve mahal özelliklerine ait listelere ulaşabiliriz. Hangi mahale hangi özelliklerde cihazlar seçildiğini öğrenmek için bu listeyi kullanabiliriz.

Detaylı ürün malzeme listeleri saniyeler içinde hazır

Radyatör ve FC seçimi yazılımı tüm seçim işlemleri bittikten sonra detaylı olarak malzeme listeleri hazırlayabilir. Hangi tip Radyatör cihazının hangi adet/uzunluk bilgisi ile kaç grup seçildiğini bulmak, yine aynı şekilde FC cihazları için hangi cins ve tipte cihazlardan kaçar tane seçildiğini Metraj penceresi üzerinden takip edebilir, gerekirse yazıcı çıktılarını alarak projelerimize dahil edebilir, sipariş için kullanabiliriz.

MMO yayınlarında geçen tüm küçük hesaplar bu modülde

MTH için Proje Hesapları modülüne diğer tüm modüllerde olduğu gibi dizayn bilgilerini tanıtarak başlıyoruz. Proje hesapları modülü MMO yayınlarında da geçen hesap yöntemleri ile bina içi tesisatlara yönelik küçük hesapları bünyesinde barındırır. Hesap makinesi kıvraklığı ile çalışan proje hesapları modülünde ısıtma, soğutma, sıhhi tesisat ve diğer tesisat cinsleri için gerekli küçük hesapları yapabilir, yazılımın bünyesindeki ürün kütüphanelerini kullanarak bu hesaplara dayalı ürün seçimleri yapabiliriz.

İster kazan, ister pompa seçin piyasanın tüm ürünler elinizin altında

Çabuk seçim penceresi üzerinde hesap işlemleri tamamlandıktan sonra ürün seçimine yönelik çeşitli hesap tanımlamaları bulacağız. Yapılan hesapların sonucu olarak istenilen kütüphaneleri ve markaları kullanarak cihaz seçimlerimizi en optimum seçimde yapabiliriz. Bu işlem için öncelikle hesap sonrasında ürün seçmeyi düşündüğümüz hesap tipini listeden işaretliyoruz. Ürün tipine göre bu ürünü destekleyen tüm kütüphane dosyaları “Kütüphane adı” açılır listesine dolar. Bu açılır listeden bir kütüphane seçildiğinde Marka açılır listesi bu kütüphanenin desteklediği markalar ile dolar, içlerinde çalışmak istediğimiz markayı bulup işaretleyerek listeye seçim işlemini yapabiliriz. Eğer kütüphane ve marka bağımsız en optimum seçimi yaptırmak istersek kütüphane ve marka açılır listelerinde Tüm kütüphaneler ve tüm markalar seçimini yapmamız gerekiyor.

Boru çapı, basınç kaybı hesabı yapmak çok kolay

Proje hesapları modülü içerisindeki 12 çeşit hesaptan en önemlilerinden biri sayılabilecek Isıtma/Soğutma boru çapı hesabını MTH için Hava kanalı hesabı anlatımında geçen hat yöntemi ile çok çabuk bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Genel bilgiler arasında, tesisat ile ilgili maksimum ve minimum hız ve yükler, boru malzemeleri, akışkan tipleri ve sıcaklıkları gibi değerleri seçiyoruz. Hattı oluşturan boru parçalarını, bağlantılarını, bu parçalar üzerindeki ısıl yükleri yazılıma tanıttıktan sonra boru çapı ve basınç kaybı hesaplarını yapmak için Boru çapı sekmesine tıklıyoruz.

İster hız düşümü metodu ile isterseniz tablo tavsiyeleri ile en optimum çapları seçin

Dilersek istediğimiz hat üzerindeki boru çapını kendimiz tayin edebilir, dilersek hızlara ve basınç kayıplarına müdahale edebiliriz. Kendiliğinden balanslanmış bir hat hesaplayabilmek için ise Pencere üzerindeki “Hesapla” tuşunu kullanabiliriz. Bu sayede maksimum ve minimum değerleri arasında kalan tüm değerler otomatik olarak hesaplanacak ve akışkan hızları, boru çapları ve basınç düşümleri en optimum bir şekilde hesaplanacaktır. Daha önceden hesaplanmış hatları da yine listeden seçerek üzerlerinde değişiklikler yapabiliriz.

Hesap makinesi kıvraklığı ile tüm hesaplar anında sonuçlanır.

Diğer hesaplara bir örnek vermek açısından Kazan hesabı penceresindeki bizden istenilen bilgileri seçiyoruz. Hesaplar için gerekli çoktan seçim bilgilerinin tümü ilgili litaratürler taranarak kullanıcılarımız için kullanıma hazır hale getirdik. Herhangi bir seçim ve katsayı için diğer kaynaklardan araştırma yapmaya gerek kalmadan hesap penceresi üzerindeki bilgileri ve projenize ait bilgileri kullanarak çok çabuk bir şekilde hesaplarınızı yapabilirsiniz.

Seçilen ürünlere ait dijital katalogları hemen projenize ekleyin

Yapılan hesabın arkasından dilerseniz ürün seçimini yazılıma yaptırabilir, kütüphane ve markalar arasından en optimum seçimi yaparak ilk yatırım ve işletme maliyetlerini en aza indirebilirsiniz. Otomatik olarak yapılan seçimlerden sonra yazılım dilerseniz seçilen cihaza ait bir elektronik katalog oluşturarak hesaplarınıza dahil etme imkanı da veriyor.

Diğer hesap çeşitlerinde olduğu gibi pompa seçimi de çok kolay ve hızlı

Kazan hesabına ve diğer hesaplara benzer yöntemler ile yazılım pompa seçimi için gerekli tüm verileri bünyesinde barındırıyor, projenize ait birkaç değeri girdikten sonra pompa seçimi için gerekli tüm değerler MMO yayınları uyarınca tavsiye edilen hesap yöntemleri kullanılarak bulunuyor. Pompa seçimi ve diğer tüm hesap çeşitleri MMO ‘nun güncellenmiş yayınlarından alınıyor.

Pompa seçim diyagramları dijital olarak elinizin altında, üstelik sizde ürün ekleyebilirsiniz.

Pompa ve diğer cihazlara ait kapasite tablo ve diyagramları yazılım içerisinde dijital olarak bulunuyor, her geçen gün artan ürün teknik bilgileri kütüphanelerimiz kullanıcılarına gerek internet vasıtası ile on-line olarak, gerekse güncelleme cd’leri ile arşiv olarak ulaşıyor. Seçim işlemi yapılan pompa ile ilgili kapasite değerleri ve seçim değerleri bu grafik ve tablolardan ediniliyor.